9999999.gif chulo.png

/is/cty.PNG

 

HỖ TRỢ (24/7 HÀNG NGÀY)

 

 

LIÊN HỆ VÓI ADMIN QUA ZALO ĐỂ ĐANG KÝ LẤY SỐ KHI CÓ SỐ TỪ HỘI ĐỒNG XỔ SỐ (HĐXS). lưu ý :bên web chỉ cung cấp 1 ngay 5 người anh chi em chú ý !

AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ SÁU 05-10-2018
💵💵💵💵💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 26
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : 926
- BẠCH THỦ LÔ : 73

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 05-10-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ NĂM 04-10-2018
💵💵💵💵💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 34
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : ...
- BẠCH THỦ LÔ : 26 X2

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 04-10-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ BA 03-10-2018
💵💵💵💵💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 37
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : ...
- BẠCH THỦ LÔ : 86 X2

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 03-10-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ HAI 02-10-2018
💵💵💵💵💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : ...
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : ...
- BẠCH THỦ LÔ : 74 X2

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 01-10-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : CHỦ NHẬT 01-10-2018
💵💵💵💵ĐẠI THẮNG💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 65
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : 665
- BẠCH THỦ LÔ : 41 X2

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 01-10-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : CHỦ NHẬT 30-09-2018
💵💵💵💵ĐẠI THẮNG💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 55
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : 455
- BẠCH THỦ LÔ : 67 X2

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 30-09-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ BẢY 29-09-2018
💵💵💵💵ĐẠI THẮNG💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 30
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : 030
- BẠCH THỦ LÔ : 36 X2

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 29-09-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ SÁU 28-09-2018
💵💵💵💵ĐẠI THẮNG💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 56
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : 356
- BẠCH THỦ LÔ : 92 X2

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 28-09-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ NĂM 27-09-2018
💵💵💵💵ĐẠI THẮNG💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 15
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : 915
- BẠCH THỦ LÔ : 37 X2

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 27-09-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ TƯ 26-09-2018
💵💵💵💵ĐẠI THẮNG💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

BẠCH THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 22
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : 222
- BẠCH THỦ LÔ : 38

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 26-09-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg
AD xin thông báo tới toàn thể quý khách hàng :
 YÊU CẦU QUÝ KHÁCH ĐỌC HẾT BÀI ĐĂNG NÀY
📅 HÔM NAY : THỨ BA 25-09-2018
💵💵💵💵ĐẠI THẮNG💵💵💵💵

BẠCH THỦ LÔ TUYỆT MẬT : Giá 40 triệu 40.000.000 VNĐ

ĐỘC THỦ ĐỀ TUYỆT MẬT: Giá 60 triệu 60.000.000 VNĐ

3 CÀNG TUYỆT MẬT : Giá 85 triệu 85.000.000 VNĐ

-♨️♨️♨️★★★ ZALO KÊNH  <3 <3
-  duy nhất tránh mao danh nhé. THANKS! <3 <3 
-💋💋💋🌹🌹★★★Cám ơn toàn thể AE đã theo và tin tưỡng tôi trong thời gian qua  .
- Uy Tín - Làm Ăn Lâu Dài -
- Cam kết không Win hoàng tiền .
👉LỰA CHỌN SÁNG SUỐT

- Lưu ý: Tránh mạo danh các bạn nên cân nhắc trước mọi tin nhắn mời kéo của các thành phần xấu. THANKS!
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết minh ngọc-Chi Nhánh Xổ Sổ Đông Anh
- BẠCH THỦ ĐỀ VÍP : 54
- 3 CÀNG ĐỀ VÍP : 654
- BẠCH THỦ LÔ : 87

HÌNH ẢNH CHỨNG THỰC NGÀY 25-09-2018

/image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg /image/30-091.jpg